Społecznie

Jestem zaangażowany w nw. projektach:

Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny
15-277 Białystok, ul. Świętojańska 24
www.fundacja.sos.pl
tel. + 48 85 73 23 770

Fundacja Polska Pomoc
15-277 Białystok, ul. Świętojańska 24
www.polskapomoc.sos.pl
tel. + 48 85 83 11 014

Fundacja Wileńszczyzna
00-278 Warszawa, ul. Kanonia 20/22
www.wilenszczyzna.org
tel. + 48 605 643 376

Polskie Towarzystwo Gospodarcze
63-112 Brodnica
www.iptg.pl

DOM POLONII w Żytkiejmach
19-505 Żytkiejmy, ul. Świerczewskiego 18
tel. +48 87 61 59 666
www.zytkiejmy.pl

Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna
Zarząd Główny
00-322 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 64
www.tpgiw.pl
tel. + 48 515 193 600

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku
15-003 Białystok, ul. Sinkiewicza 79
www.szpitalpck.bialystok.pl
tel. + 48 85 664 85 19

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Administracji Publicznej
15-472 Białystok, ul. Ciepła 1/16
www.ozz-pap.pl