Poprawki Klubu Radnych PiS do budżetu naszego miasta na 2015 rok. Lista postulatów klubu PiS liczyła 46 pozycji. Skala inicjatyw PiS jest ewenementem w dziejach białostockiej Rady Miasta. Część z propozycji została uwzględniona w formie autopoprawek przez prezydenta, większość została wprowadzona do budżetu na podstawie głosowania Rady Miasta Białystok.

 

 1. Zadania związane z polityką społeczną:
  1. Dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego przez Białostockie Centrum Onkologii, który skróci kolejki oczekujących na badanie (obecnie ponad 10 tygodni) i umożliwi realizację tzw. „szybkiej ścieżki onkologicznej”.
  2. Zwiększenie wsparcia dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.
  3. Realizacja programu dofinansowywania leków dla osób najuboższych.
 2. Społeczeństwo obywatelskie:
  1. Powołanie rad osiedli – w budżecie, po raz pierwszy od 2006 roku, zaplanowaliśmy przeprowadzenie wyborów do rad osiedli. Odbędą się one w terminie niekolidującym z wyborami prezydenckimi i parlamentarnymi.
  2. Utworzenie funduszu wkładu własnego dla organizacji pozarządowych (200 tys. zł).
 3. Podwyżki dla najgorzej zarabiających pracowników oświaty:
  1. Podwyżka wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi placówek oświatowych i placówek edukacyjnej opieki wychowawczej, z wyrównaniem od 1.01.2015r. – decyzją Rady Miasta utworzyliśmy w budżecie rezerwę celową, dzięki której środki na podwyżki trafią m. in. do tych pracowników, których w ostatnich latach nie objęły podwyżki pensji nauczycielskich.
  2. Zagwarantowanie środków na zwiększenie liczby stanowisk pracy w świetlicach szkolnych.
  3. Dodatkowe środki na utworzenie brakujących stanowisk pomocy w grupach przedszkolnych.
 4. Naprawa zaniedbań w infrastrukturze białostockich szkół. Wprowadziliśmy do budżetu miasta nowe zadania inwestycyjne:
  1. Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 28, ul. Wierzbowa.
  2. Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 35, ul. Wesoła.
  3. Budowa hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum nr 9.
  4. Budowa hali wielofunkcyjnej przy Zespole Szkół nr 3, ul. Jesienna.
  5. Poparliśmy także inne inwestycje zaproponowane wcześniej w projekcie budżetu, m. in.:
   1. budowy boisk (SP 6 ul. Wesoła, SP 45 ul. Stroma, ZSP 11 ul. Poleska, SP 7 ul. Wiatrakowa, SP 4 ul. Częstochowska, SP 11 ul. Poleska, SP 12 ul. KEN, SP 26 ul. Radzymińska, SP 1 ul. Słowackiego, Gimnazjum 7 ul. Słoneczna, Gimnazjum 2 ul Legionowa, ZSO 2 ul. Narewska, ZSO 3 ul. Pałacowa, VII LO ul. Wierzbowa, ZST ul. Stołeczna, ZS 16 ul. Zwycięstwa).
   2. Termomodernizacje i remonty budynków (Przedszkole 56 ul. Berlinga, Przedszkole 32 ul. Pułaskiego, Przedszkole 35 ul. Wesoła, Przedszkole 1 ul. Kawaleryjska, XI LO ul. Grottgera, ZSE al. 1000-lecia PP, ZSR ul. Suchowolca, ZSHE ul. Bema, ZSM ul. Broniewskiego).
 5. Zwiększenie dotacji podmiotowych dla miejskich instytucji kultury: Białostockiego Teatru Lalek, Białostockiego Ośrodka Kultury, Galerii im. Sleńdzińskich, a także Książnicy Podlaskiej. Podwyższenie dotacji, zgodne z wnioskami tych instytucji, było możliwe dzięki wykreśleniu z budżetu niepotrzebnego i niedopracowanego projektu organizacji koncertu na Stadionie Miejskim.
 6. Sport i wypoczynek:
  1. Zwiększenie puli środków na dotacje dla stowarzyszeń i klubów sportowych, m. in. zajmujących się szkoleniem dzieci i młodzieży.
  2. Rozpoczęcie prac (zabezpieczenie środków na wykonanie dokumentacji) mających na celu modernizację stadionu  piłkarskiego przy ul. Elewatorskiej.
  3. Przystąpienie do realizacji projektu Aktywny Zakątek – centrum rekreacji w parku Antoniuk przy ul. Wierzbowej.
 7. Budowa i modernizacja osiedlowych ulic. Wprowadziliśmy do budżetu 9 nowych projektów związanych z poprawą nawierzchni, uwzględniliśmy także budowę kładki pieszo-rowerowej przy ul. Gen. Sulika i budowę chodnika przy przejeździe przez tory kolejowe przy ul. Klepackiej.

Wyniki głosowań w najważniejszych sprawach pokazują, intencje poszczególnych osób i całych klubów radnych:

1. Zwiększenie funduszu wynagrodzeń (przeznaczone na wprowadzenie od września 2015 r. w przedszkolach pomocy do każdej grupy przedszkolnej)

 • klub PiS – 15 za
 • W. Koronkiewicz (SLD) – za
 • klub PO – 2 za (Z. Nikitorowicz, S. Nazaruk), 1 przeciw (M. Chojnowski), 3 radnych się wstrzymało (M. Biernacki, T. Janczyło, W. Kusak)
 • klub TT – 6 przeciw (A. Augustyn, J. Grodzki, K. Masztalerz, M. Szczudło, K. Todorczuk, D. Wasilewski) – co ciekawe, nawet radni związani z oświatą głosowali przeciwko poprawce!

2. Budowa hali sportowej przy PG9 (ul. Antoniuk Fabryczny), z przeznaczeniem na dokumentację

 • klub PiS – 15 za
 • W. Koronkiewicz (SLD) – wstrzymał się
 • klub PO – 2 za (Z. Nikitorowicz, S. Nazaruk), 1 przeciw (T. Janczyło), 3 radnych się wstrzymało (M. Biernacki, M. Chojnowski, W. Kusak)
 • klub TT – 6 przeciw (A. Augustyn, J. Grodzki, K. Masztalerz, M. Szczudło, K. Todorczuk, D. Wasilewski) [w tym radni z okręgu nr 5!]

3. Zwiększenie dotacji dla organizacji pozarządowych – przesunięcie środków z funduszu reprezentacyjnego Prezydenta [200 tys.]

 • klub PiS – 15 za
 • W. Koronkiewicz (SLD) – za
 • klub PO – 1 nieobecny (W. Kusak), 3 się wstrzymało (M. Biernacki, M. Chojnowski, T. Janczyło, Z. Nikitorowicz, S. Nazaruk)
 • klub TT – 6 przeciw (A. Augustyn, J. Grodzki, K. Masztalerz, M. Szczudło, K. Todorczuk, D. Wasilewski)

4. Podwyżki dla administracji i obsługi placówek oświatowych i edukacyjnej opieki wychowawczej – przesunięcie środków m.in. z koncertu na Stadionie Miejskim, z dofinansowania spółki Stadion Miejski, z wydatków bieżących w Dep. Obsługi Urzędu, z rezerwy ogólnej budżetu [5 mln zł]

 • klub PiS – 15 za
 • W. Koronkiewicz (SLD) – za
 • klub PO – 2 za (T. Janczyło, S. Nazaruk), 1 nieobecny (W. Kusak), 1 przeciw (M. Chojnowski) 2 radnych się wstrzymało (M. Biernacki, Z. Nikitorowicz)
 • klub TT – 5 przeciw (Augustyn, Masztalerz, Szczudło, Todorczuk, Wasilewski), 1 radny się wstrzymał (Grodzki)

5. Dodatkowe stanowiska pracy w świetlicach szkolnych (poprawa bezpieczeństwa dzieci)

 • klub PiS – 15 za
 • W. Koronkiewicz (SLD) – wstrzymał się
 • klub PO – 2 za (T. Janczyło, S. Nazaruk), 1 nieobecny (W. Kusak), 3 się wstrzymało (M. Biernacki, M. Chojnowski, Z. Nikitorowicz)
 • klub TT – 6 przeciw (A. Augustyn, J. Grodzki, K. Masztalerz, M. Szczudło, K. Todorczuk, D.  Wasilewski)

6. Renowacja boiska sportowego przy ZS nr 11 na ul. Rzemieślniczej (gdzie uczą się dzieci niepełnosprawne)

 • klub PiS – 15 za
 • W. Koronkiewicz (SLD) – wstrzymał się
 • klub PO – 3 za (W. Kusak, S. Nazaruk, Z. Nikitorowicz), 1 przeciw (T. Janczyło), 2 radnych się wstrzymało (M. Biernacki, M. Chojnowski)
 • klub TT – 6 przeciw (A. Augustyn, J. Grodzki, K. Masztalerz, M. Szczudło, K.  Todorczuk, D. Wasilewski) [w tym radni z okręgu nr 5!]

7. Dotacja dla BCO na zakup tomografu

 • klub PiS – 15 za
 • W. Koronkiewicz (SLD) – za
 • klub PO – 3 za (M. Chojnowski, S. Nazaruk, Z. Nikitorowicz), 1 przeciw (T. Janczyło), 2 radnych się wstrzymało (M. Biernacki, W. Kusak)
 • klub TT – 5 przeciw (A. Augustyn, J. Grodzki, K. Masztalerz, M. Szczudło, K. Todorczuk), 1 wstrzymał się (D. Wasilewski)

/opr. radni klubu PiS – Tomasz Madras i Paweł Myszkowski/