1%

Już od 2004 roku każdy podatnik może przekazać 1% od swojego podatku wybranej Organizacji Pożytku Publicznego. W latach 2004-2006 trzeba było kwotę 1% od podatku we własnym zakresie przekazać wybranej OPP. Od 2007 obowiązuje system uproszczony – podatnik po wyliczeniu 1% w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego wpisuje dane wybranej przez siebie (i tylko jednej) OPP – jej nazwę np. Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny i nr KRS np. 0000000291. Można wpisać także cel szczegółowy np. na leczenie dzieci. Odpowiednie rubryki służą także wyrażeniu woli na przekazanie OPP danych osobowych podatnika.

 

Zachęcam i proszę, przekaż swój 1% dzieciaczkom, które są pod naszą opieką!

Dane organizacji do Twojego PIT-u:

KRS 0000000291

Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny, 15-277 Białystok, ul. Świętojańska 24