Mój program

Twój głos w Radzie Miasta!

Powstrzymać proces likwidacji szkół publicznych

 

Zabiegać o miejsca w publicznych żłobkach i przedszkolach dla wszystkich dzieci

 

Zabiegać o budowę przyszkolnych sal gimnastycznych i boisk

 

Pozyskać środki na remonty dróg osiedlowych

 

Poszerzać zakres bezpłatnych badań lekarskich

 

Konsultowanie działań z Radami Osiedlowymi

 

Przeprowadzać konsultacje społeczne z mieszkańcami

 

Współorganizować przedsięwzięcia kulturalne na naszym osiedlu

 

Zabiegać o podniesienie jakości usług komunalnych dla mieszkańców

 

Głosując na mnie:

Wybierasz:

R

Konsekwencję w działaniu

na rzecz naszego osiedla i miasta

R

Kompetencję

i odpowiedzialność

R

Doświadczenie i zaangażowanie

w rozwiązywaniu problemów osiedla

Ty i Twoja rodzina otrzymuje:

R

Godną i pewną reprezentację w Radzie Miasta Białystok

gdzie będę przedstawiał postulaty i opinie społeczności naszego osiedla

Aktualności

Materiał prasowy z dnia 11.10.2018 r.

https://poranny.pl/samorzadowiec-wojewodztwa-podlaskiego-oceniamy-wladze-wyniki-plebiscytu-czytelnicy-wybrali-najlepszych-samorzadowcow-zdjecia/ar/13565226

Materiał prasowy z dnia 12.04.2018

http://www.bialystokonline.pl/ile-nagrod-wyplacono-z-miejskiej-kasy,artykul,104902,1,1.html http://www.poranny.pl/wiadomosci/bialystok/a/pis-zada-by-urzednicy-miejscy-oddali-nagrody-i-dodatki-specjalne-przyznane-przez-prezydenta-bialegostoku-wideo-zdjecia,13089167/...

O mnie

Piotr Jankowski. Lat 39, białostoczanin. Politolog, mgr stosunków międzynarodowych w specjalności współpraca regionalna, absolwent Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki, a także Wyższej Szkoły Cła i Logistyki. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu analizy bezpieczeństwa państwa i zagrożeń międzynarodowych oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Od najmłodszych lat społecznik, lider białostockich i krajowych organizacji pozarządowych. Radny Rady Miasta Białystok – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Wiceprzewodniczący Rady Społecznej Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku. Pracownik radia oraz krajowych i międzynarodowych organizacji pozarządowych. Freelancer w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz doradztwem w zatrudnieniu i legalizacji pobytu obcokrajowców na terenie Unii Europejskiej.

O mnie

Piotr Jankowski. Lat 39, białostoczanin. Politolog, mgr stosunków międzynarodowych w specjalności współpraca regionalna, absolwent Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki, a także Wyższej Szkoły Cła i Logistyki. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu analizy bezpieczeństwa państwa i zagrożeń międzynarodowych oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Od najmłodszych lat społecznik, lider białostockich i krajowych organizacji pozarządowych. Radny Rady Miasta Białystok – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Wiceprzewodniczący Rady Społecznej Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku. Pracownik radia oraz krajowych i międzynarodowych organizacji pozarządowych. Freelancer w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz doradztwem w zatrudnieniu i legalizacji pobytu obcokrajowców na terenie Unii Europejskiej.

Działalność samorządowa

Radny Rady Miasta Białystok – kadencji 2014-2018

– Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,

– Wiceprzewodniczący Społecznej Komisji Mieszkaniowej,

– Członek Komisji Zagospodarowania Przestrzennego,

– Członek Komisji Edukacji i Wychowania,

– Wiceprzewodniczący Rady Społecznej Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku.

Radny Rady Miasta Białystok – kadencji 2010-2014

– Przewodniczący Komisji Edukacji i Wychowania,

– Wiceprzewodniczący Społecznej Komisji Mieszkaniowej,

– Członek Komisji Infrastruktury Komunalnej,

– Członek Komisji Sportu i Rekreacji,

– Członek Rady Społecznej Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku.